Privacy

Petit Lartel neemt de passende zorg in acht bij de verwerking van persoonsgegevens met respect voor ieders privacy. De gebruiker verleent hierbij toestemming voor verwerking van persoonsgegevens die door Petit Lartel worden verkregen via de website en/of via email.

Petit Lartel heeft gebruikersgegevens, waaronder adres-, bank en betaalgegevens en de inhoud van conversaties via de website en email nodig voor de uitvoering van de diensten. Deze gegevens gebruikt voor Petit Lartel de volgende doeleinden:

  • – het uitvoeren van de overeenkomst(en), waaronder het verlenen en factureren van de diensten van Petit Lartel;
  • – afhandeling van boekingen en informeren over het verloop daarvan;
  • – informeren over producten en diensten van Petit Lartel;
  • – verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

Verder legt Petit Lartel gegevens vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en de beveiliging van de website.

Op zijn website maakt Petit Lartel gebruik van cookies die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op zijn computer. Cookies worden gebruikt in het zoekproces en het boekingsproces om informatie over zoekgedrag en boekingen op te slaan. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat tijdens bezoek aan Petit Lartel geen cookies worden ontvangen.

In dat geval kan het echter gebeuren dat de gebruiker niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat hij geen toegang heeft tot onderdelen van de website.

Als de bezoeker wil weten welke gegevens Petit Lartel over hem heeft vastgelegd of als hij zijn gegevens wil wijzigen, kan hij/zij contact opnemen met Susan Aartsen van Petit Lartel voor verdere informatie