Voorwaarden

1. Deze boekingsvoorwaarden maken deel uit van het huurkontrakt tussen de eigenares van de gite Petit Lartel (hierna te noemen verhuurster) en degene die het huis huren en het huurkontrakt tekenen. Leest u het onderstaande s.v.p. zorgvuldig.

2. 30 % Van het totale huurbedrag moet door verhuurster ontvangen zijn alvorens de huurovereenkomst van kracht wordt en 100% wanneer de huurperiode binnen 8 weken na de boeking aanvangt.

3. Indien u zich gedwongen ziet uw verblijf in het gehuurde huis binnen 8 weken voor de aanvang van de huurperiode te annuleren, bent u alsnog betaling van het hele huur bedrag verschuldigd.

4. Indien u de huurovereenkomst langer dan 8 weken voor aanvang annuleert, wordt door de verhuurster de reeds voldane aanbetaling van 30% ingehouden.

5. Ik adviseer u daarom een annulerings verzekering af te sluiten.

6. Een borgsom van € 200 moet bij betaling van de 100% voldaan worden.

7. De borgsom zal gewoonlijk binnen 14 dagen na beeindiging van de huurperiode worden teruggestort, eventueel onder aftrek van de kosten van alles wat in of bij het gehuurde gebroken of beschadigd is. Mocht de borgsom onvoldoende zijn dan dient de huurder het aanvullende bedrag te betalen.

8. Het volledige huurbedrag dient 8 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. Indien u hieraan niet voldoet, vervalt uw boeking en treden de bepalingen als onder 2 tot punt 4 vermeld in werking, gelijk aan annulering.

9. De huurprijs is inclusief gas, water en elektra, het gebruik van het huis en het bij het huis behorende terrein en zwembad.

10

Linnen, hand-en theedoeken incl, let wel handdoeken zijn niet voor het zwembad.
Voor de eindschoonmaak wordt 40 euro berekend als het niet zo wordt achtergelaten als bij Uw aankomst.
Zwembad en tuin worden onderhouden en onder geen voorwaarde iets veranderen aan de uitrusting.

11. Verhuurster zal geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van ongevallen die de huurders van welke leeftijd ook, in of nabij de woning overkomen. De verhuurster kan nimmer aansprakelijk worden gesteld.

12. De cliënt gaat er mee akkoord het gastenhuis met vereiste zorg en zorgvuldigheid te bewonen met inachtneming van de rust voor de omgeving. Indien de cliënt zich niet als goed huurder gedraagt of hinder of last veroorzaakt voor zijn omgeving, kan hem de verdere toegang tot het gastenhuis worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op resitutie van de huursom.

13. Het maximum aantal personen van de betreffende woning mag niet overschreden worden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder, hetgeen met meerkosten gepaard kan gaan. Voor eventuele bezoekers dient vooraf toestemming gevraagd te worden. Het gebruik van het zwembad voor deze pers. is niet toegestaan. ook campers op of om het terrein is niet toegestaan

14. Er wordt geen compensatie betaald in geval van force majeur ( iets dat niet te voorzien valt of buiten invloed van verhuurder valt, dan niet voorkomen had kunnen worden.) Het is daarom raadzaam een complete reis-en annuleringsverzekering af te sluiten.

15. Alle huurprijzen zijn per week, beginnende op zaterdag vanaf 16.00 uur en eindigend op de daaropvolgende zaterdag om 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de woning eerder dan het vermelde tijdstip. Wij verzoeken U uw aankomst te plannen tussen 16.00 en 18.00 uur.

16. U wordt vriendelijk verzocht het huis achter te laten in de staat, zoals u het heeft aangetroffen bij het begin van uw huurperiode.. Dus de lege flessen en het vuilnis weggebracht en de en de oven schoongemaakt.

17.

18. Verhuurster heeft het recht het terrein en het huis op redelijke tijden te betreden teneinde voor onderhoud en tuinverzorging zorg te dragen.

** In het hoogseizoen zijn de boekingen van zaterdag tot zaterdag vertrek 10 uur aankomst 16 uur.